Varför ska man sökmotorsoptimera sin hemsida?

Sökmotoroptimering eller SEO som det brukar förkortas, används för att hjälpa Google i processen med hur väl just din hemsida kommer synas i olika sökningar. När en potentiell kund gör en sökning på en produkt eller tjänst och du har använt dig av SEO kommer du och ditt företag att synas vid sökningar via sökmotorer som exempelvis Google och Bing. Om du och ditt företag vill synas så mycket som möjligt och få maximal uppmärksamhet från nya kunder krävs det att du ökar din synlighet. Genom att använda sig av SEO finns chansen att öka all synlighet åt alla håll som du kan komma att behöva för att skapa nya möjligheter till att synas för både nya såväl som befintliga kunder.

För att synas på ett effektivt sätt vid sökningar i olika sökmotorer krävs att en hemsida är väloptimerad. En väloptimerad hemsida innebär att man maximerar uppbyggnaden av texter med utvalda sökord för att på så sätt öka just er synlighet över era konkurrenters. Här ges man till exempel möjligheten att lyfta sina viktigaste tjänster eller produkter.

Vikten av en responsiv hemsida

Det är viktigt att ha en hemsida som är mobilanpassad. Idag har de allra flesta en mobil och över 50% av alla sökningar som görs är via en mobiltelefon. Om din hemsida inte är anpassad för mobilanvändning kommer du att tappa besökare direkt. Av alla som gör en sökning via mobilen kommer 50% att besöka din hemsida vid sin sökning medan det enbart är 34% som kommer att göra detsamma när de sitter vid en dator.

Under 2013 kraschade Google vilket gjorde att deras service låg nere i endast fem minuter men under de få minuterna så sjönk hela den globala internettrafiken med 40%, vilket visar hur stort Google är och vad som händer när tekniken krånglar.

Sökmotorsoptimera din hemsida på rätt sätt

Har man skapat rätt fraser och nyckelord för att synas i olika sökningar och komma så högt upp som möjligt i resultaten innebär detta att fler potentiella kunder kommer att klicka sig in på din hemsida. Ju högre upp på listan i sökresultaten du hamnar, desto fler kommer att besöka just dig. Statistik visar att nio av tio personer som letar efter något kommer att välja ett av alternativen som finns på första sidan, så om du skulle hamna på sida två eller längre bak minskar hela tiden chansen att få ett klick in på just din hemsida. När personer får något problem kommer de med hög sannolikhet att ta hjälp av Google. Statistiken visar att det är hela 83% som gör just detta.

Varför är det så viktigt att använda sig utav SEO på sin hemsida? 

Varje minut sker det fler än 2.3 miljoner sökningar och närmare 20% av dessa är helt nya sökfraser. Av alla som gör en sökning kommer 89% att ta ett beslut efter att de gjort en sökning på Google. Att öka sin synlighet är extremt viktigt då väldigt få kommer att fortsätta leta på sida två. Detta innebär att arbetet med att komma så högt upp på första sidan som möjligt bör prioriteras, för 70% av alla klick som görs är på någon av de fem första länkarna.