SEO - Sökmotoroptimering

Syns Ni inte på Google? Kontakta oss så hjälper vi Er

FRC media en Google Partner i Uddevalla Trollhättan
Partner-Badges-2022-Partner

Förbättrar Er placering på sökmotorerna och ökar trafiken

Vad är SEO - sökmotoroptimering?

SEO står för sökmotoroptimering. Det är en process för att förbättra Er hemsida för att öka dess synlighet när någon söker efter produkter eller tjänster relaterade till Ditt företag i Google, Bing och andra sökmotorer. Ju bättre synlighet Dina sidor har i sökresultaten, desto mer sannolikt är det att Du får uppmärksamhet och attraherar potentiella och befintliga kunder till Ditt företag.

SEO – sökmotoroptimering är viktigt då en väloptimerad hemsida blir mer synlig i sökmotorer såsom Google och Bing. Genom en väloptimerad hemsida som bygger på Era viktigaste tjänster/produkter kan vi hjälpa Er att komma över Era konkurrenter i sökresultatet. Att synas på relevanta sökord och fraser innebär att Dina besökare lättare hittar rätt. Faktum är att de allra flesta klickar på första sidan på sökmotorn. Hamnar Ni på andra sidan eller ännu längre bak så kan Ni inte räkna med att få särskilt många klick.

Varför är SEO viktigt?

Vi söker efter lösningar på våra problem och behov under dygnets alla timmar. Och vi tar hjälp av Google i 83% av fallen. “Att Googla” har blivit ett vedertaget uttryck om det är något vi undrar över. Men hur stora är egentligen Google?

Titta på nedanstående åtta punkter som ursprungligen kommer från Social Media Today om Ni undrar varför det är viktigt att optimera sidan så att den passar Google.

Få en gratis analys av er hemsida

Fyll i nedan formulär och få en gratis analys av hur Ni placeras på Google. Rapporten skickas till er inom 24 timmar

Anlita oss på FRC media för Er sökmotoroptimering om Ni vill:

Vad ingår i vår SEO-Lösning?

Med en väloptimerad hemsida så kommer Ni att klättra högre upp i resultatlistan

Sökorden ens sida ämnar att ranka för lägger grunden till SEO-arbetet. Att finna dessa sökord och göra implementeringar därefter grundar sig i följande:

Huvudsökord Att ta fram de lämpligaste huvudsökorden är grunden till hela SEO-arbetet. Dessa är de sökord som är mest relaterade till ens hemsida och bransch. 

Sekundära sökord – Vilka övriga sökord kan kopplas till huvudsökorden och därmed bringa trafik parallellt med huvudsökorden? Vidare bidrar väl utvalda sekundära sökord med att öka helheten kring relevansen för ens hemsida i en viss bransch. 

Volym – Att undersöka mängden sökningar för ett visst sökord är i många fall avgörande gällande beslutet att optimera mot det. 

Konkurrens – Konkurrensen för ett sökord ger en fingervisning om hur omfattande arbetet kommer att behöva vara för att nå ett önskat resultat. 

Geo – Kopplat till volym och konkurrens. Ifall hemsidan riktar sig till en visst geografiskt område skall analysen av sökord ha detta i åtanke. 

Innehåll är centralt till hela SEO processen. Att skriva Innehåll i sig är enkelt om än tidskrävande, att skriva bra innehåll ur ett SEO-perspektiv är desto svårare. 

Sökord – Content bör skrivas i åtanke med de sökord sökordsanalysen resulterat i. Detta är en av de viktigaste indikationerna för Google gällande sidans innehåll. 

Rubrikstruktur – Att ha rubriker som sammanfattar sidornas innehåll på ett strukturerat sätt underlättar båda läsarens upplevelse samt Googles crawlande. Dessa bör skrivas med sökordsanalysens resultat i åtanke. 

Internlänkning – Internlänkning (och i viss mån extern sådan) är en av de bästa indikatorerna för Google för att avgöra hur viktig en sida är i förhållande till andra. 

Geo – Ifall hemsidan och företaget avgränsas inom ett visst geografiskt område skall detta tydligt framgå för besökaren samt Google. 

Längd – Längden på content som återfinns på hemsidan bör vara minst lika lång som ens konkurrenter på 1:a sidan. 

Densitet – Det är viktigt att skriva content där sökordens densitet är inom ramarna av vad Google anser vara lämpligt. 

Duplicate – Att ha duplicerat innehåll kan leda till att man blir straffad av Google. 

Externlänkning – Externlänkning har en viss effekt på SEO och bidrar samtidigt till att ens sida kan framstå som mer legitim. 

Grammatik – Grammatik är viktigt för SEO då det påverkar upplevelsen för läsaren vilket i sin tur kan leda till en sämre ranking och konvertering om besökaren snabbt lämnar sidan eller inte känner att sidan är tillräckligt seriös. 

Metadatan är vital för SEO-arbetet, delvis då det är en av de faktorer som mest påverkar CTR samtidigt som Google lägger stort värde i just Titeltaggar. 

Titeltaggar – En lämplig titeltagg baserad på sökordsanalysen för respektive sida är en av de viktigaste
indikationerna för Google gällande vad ens sida handlar om. 

Metabeskrivningar – En lämplig metabeskrivning som matchar besökarens avsikt vid en googling
påverkar CTR.

Schema Markup är en kod som underlättar Google i sitt arbete att försöka förstå vad respektive sidor innehåller.

 

LocalBusiness Markup – Förklarande kod som tydliggör för Google all relevant information gällande ett företag som jobbar mer lokalt. 

Organization Markup – Förklarande kod som tydliggör för Google all relevant information gällande företag som jobbar mer nationellt eller internationellt. 

About Markup – Förklarande kod som tydliggör för Google informationen på ”Om oss”-sidan. 

Contact Markup – Förklarande kod som tydliggör för Google informationen på ”Kontakt”-sidan. 

Övrig Markup – Schema Markup kan användas för att tydliggöra många olika saker för Google samtidigt som varje hemsidas behov av markup kan skilja sig åt.

Ifall hemsida inte når upp till en viss teknisk standard kan detta hämma möjligheterna man har att ranka så högt som möjligt. 

Sidstruktur – En bra sidstruktur underlättar Google vid crawlandet av hemsidan, samtidigt som det ökar användarvänligheten för besökaren. 

SSL – SSL är ett protokoll för att skapa säkra länkar mellan nätverksdatorer. Om ens hemsida inte har det kommer den att synas som ”inte säker” för besökaren. Något som drastiskt kan minska konverteringarna på hemsidan. 

Snabbhet – En hemsidas snabbhet påverkar SEO både direkt och indirekt. 

URL – Att ha en tydlig URL-struktur samt ett optimerat namn är en av de största rankingfaktorerna Google tittar på. 

Robots.txt – För att instruera Google vilka sidor på ens hemsida som skall crawlas bör en korrekt robots.txt-fil finnas på plats. 

404 – Brutna länkar som inte leder någon vart påverkar hemsidans SEO negativt. Att omdirigera dessa till en annan lämplig sida är en viktig åtgärd. 

XML Sitemap – XML-filen Sitemap listar en hemsidas URL:er för att hjälpa Google crawla hemsidan mer effektivt. 

Mobilanpassad – Att hemsidan är fullt anpassad för mindre skärmar blir mer och mer en viktig rankingfaktor. 

Användarvänlighet påverkar SEO i den mån det påverkar besökarens upplevelse och interaktion med hemsidan.
I snitt innebär kortare vistelser och mindre interaktioner på en sida även sämre ranking. 

Styling – Att komplettera text med t.ex. ikoner eller att ha ett genomgående färgtema på hela hemsidan är saker som direkt påverkar användarupplevelsen. 

Alt-taggar – Att ha tydligt beskrivande alt-taggar är mycket viktigt för skärmläsare och i förlängningen användarupplevelsen, speciellt för de med nedsatt syn. 

Favicon – Att ha en favicon som är i linje med färgtemat och ens logo är ett måste för en hemsida som ämnar att inge ett seriöst intryck. 

Responsiv kontaktinformation – Att erbjuda möjligheten att snabbt och enkelt kunna skicka mail samt ringa direkt ur webbläsaren är ett bra sätt att förbättra användarvänligheten. 

Google My Business är något som är extremt viktigt för dig som har ett lokalt företag på något sätt, och kan ibland t.o.m. dra in mer kunder än själva hemsidan. 

Företagsinformation – Att ha rätt ifylld kategori och information kring sitt företag och att den återspeglar övrig information som finns om företaget på nätet är något som är väldigt viktigt. 

Bilder – Ett företag utan bilder är något som i Googles ögon kan verka oseriöst och inte hjälpa en potentiell kund. 

Beskrivning – Att ha en optimerad beskrivning hjälper både er Google My Business och hemsidan att skapa en bättre relevans och i och med det även bättre SEO. 

Inlägg – Att skapa inlägg kan hjälpa företaget att t.ex. synas för speciella erbjudande. 

Produkter – Låt potentiella kunder se vilka produkter och tjänster ni erbjuder direkt på er Google My Business, som sedan leder dem vidare till hemsidan. 

Med en månatlig rapport följer du enkelt hur trafiken, konverteringar och sökorden förändras med tiden.

 

Trafik – Antalet besökare på en sida en viss månad samt hur det förhåller sig till tidigare månader. 

Position – Positionen för samtliga sökord samt hur de förhåller sig till tidigare månader. 

Exponering – Visar hur er visningsandel förändras på Google och för vilka sökord hemsidan syns för. 

CTR – CTR (Click Through Rate) låter dig se hur många procent av dem som ser hemsidan på Google och även klickar på den 

Konvertering – Med konverteringspårning ser du hur många som t.ex. kontaktat dig via kontaktformulär, telefon eller köpt en produkt. 

Vill Du veta mer om SEO/Sökmotoroptimering?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till Er inom 24 timmar

SEO, eller sökmotoroptimering, är viktigt för många företag och organisationer eftersom det kan hjälpa till att öka synligheten och tillgängligheten för deras webbplats på sökmotorer som Google. Detta kan i sin tur öka trafiken till webbplatsen, vilket kan leda till fler kunder och ökad försäljning.

Det finns många olika faktorer som påverkar hur bra en webbplats rankar på sökmotorer, och SEO handlar om att förbättra och optimera dessa faktorer för att öka chansen att webbplatsen rankar högre. Det kan handla om saker som att använda relevanta och användarvänliga nyckelord i innehållet på webbplatsen, att ha en välstrukturerad och enkel att navigera webbplats, att skapa länkar från andra webbplatser till din webbplats (så kallade “backlinks”), och att ha en snabb och tillgänglig webbplats.

Genom att förbättra dessa och andra faktorer kan du öka synligheten för din webbplats på sökmotorer, vilket kan leda till ökad trafik och försäljning. Det är därför SEO är så viktigt för många företag och organisationer som vill nå ut till sin målgrupp genom sökmotorer.